HD_01233_276681 | Rượu Vang Cao Minh – Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Rượu Vang Uy Tín Hàng Đầu HD_01233_276681 – Rượu Vang Cao Minh – Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Rượu Vang Uy Tín Hàng Đầu

CÔNG TY TNHH TMDV QUỐC TẾ CAO MINH

Hỗ trợ khách hàng: - Email: ruouvangcaominh@ruouvangcaominh.vn

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_01233_276681
Ngày đặt hàng: 04/11/2020
Họ Tên: hgsdv sdjvh
Email: abc@gmail.com
Số điện thoại: 01233
Địa chỉ: dsghk
Ghi chú đơn hàng: ghjg
 
Sản phẩm số lượng giá Thành tiền
Rios De Chile Cabernet Sauvignon
1 1.500.000 đ
2.000.000 đ
1.500.000 đ
Tạm tính 1.500.000 đ