HD_0123456789_274032 | Rượu Vang Cao Minh – Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Rượu Vang Uy Tín Hàng Đầu HD_0123456789_274032 – Rượu Vang Cao Minh – Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Rượu Vang Uy Tín Hàng Đầu

CÔNG TY TNHH TMDV QUỐC TẾ CAO MINH

Hỗ trợ khách hàng: - Email: ruouvangcaominh@ruouvangcaominh.vn

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0123456789_274032
Ngày đặt hàng: 04/11/2020
Họ Tên: Test2
Email: abc@gmail.com
Số điện thoại: 0123456789
Địa chỉ: jksdfgh
Ghi chú đơn hàng: hgjhjg
 
Sản phẩm số lượng giá Thành tiền
Rios De Chile Cabernet Sauvignon
13 1.500.000 đ
2.000.000 đ
19.500.000 đ
Tạm tính 19.500.000 đ