HD_0123456789_276493 | Rượu Vang Cao Minh – Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Rượu Vang Uy Tín Hàng Đầu HD_0123456789_276493 – Rượu Vang Cao Minh – Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Rượu Vang Uy Tín Hàng Đầu

CÔNG TY TNHH TMDV QUỐC TẾ CAO MINH

Hỗ trợ khách hàng: - Email: ruouvangcaominh@ruouvangcaominh.vn

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0123456789_276493
Ngày đặt hàng: 03/11/2020
Họ Tên: hgsdv sdjvh
Email: abc@gmail.com
Số điện thoại: 0123456789
Địa chỉ: sdjh,fjkh
Ghi chú đơn hàng: dfgbdbdfb
 
Sản phẩm số lượng giá Thành tiền
Lorem ipsum dolor sit amet consecteturr
3 1.500.000 đ
2.000.000 đ
4.500.000 đ
Rios De Chile Cabernet Sauvignon
4 1.500.000 đ
2.000.000 đ
6.000.000 đ
Lorem ipsum dolor sit amet consecteturr
3 1.500.000 đ
2.000.000 đ
4.500.000 đ
Tạm tính 15.000.000 đ