HD_0123456789_96045 | Rượu Vang Cao Minh – Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Rượu Vang Uy Tín Hàng Đầu HD_0123456789_96045 – Rượu Vang Cao Minh – Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Rượu Vang Uy Tín Hàng Đầu

CÔNG TY TNHH TMDV QUỐC TẾ CAO MINH

Hỗ trợ khách hàng: - Email: ruouvangcaominh@ruouvangcaominh.vn

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0123456789_96045
Ngày đặt hàng: 05/11/2020
Họ Tên: Test
Email:
Số điện thoại: 0123456789
Địa chỉ: cheiẻn
Ghi chú đơn hàng:
 
Sản phẩm số lượng giá Thành tiền
Rios De Chile Cabernet Sauvignon
3 1.500.000 đ
2.000.000 đ
4.500.000 đ
Tạm tính 4.500.000 đ