HD_123_223453 | Rượu Vang Cao Minh – Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Rượu Vang Uy Tín Hàng Đầu HD_123_223453 – Rượu Vang Cao Minh – Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Rượu Vang Uy Tín Hàng Đầu

CÔNG TY TNHH TMDV QUỐC TẾ CAO MINH

Hỗ trợ khách hàng: - Email: ruouvangcaominh@ruouvangcaominh.vn

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_123_223453
Ngày đặt hàng: 03/11/2020
Họ Tên: hgsdv sdjvh
Email: abc@gmail.com
Số điện thoại: 123
Địa chỉ: dsghk
Ghi chú đơn hàng: ghh
 
Sản phẩm số lượng giá Thành tiền
Lorem ipsum dolor sit amet consecteturr
2 1.500.000 đ
2.000.000 đ
3.000.000 đ
Tạm tính 3.000.000 đ